[vietsub + engsub] 3V – JUNSU Part


NOTE: Do three voices II bị chặn rất nhiều nên chúng tớ không thể up online lên youtube được và file cũng phải đổi tên và đặt pass. JYJ-tune đã upload lên dailymotion.

[vietsub] 3V – JUNSU Part

Online:

Dailymotion:

1/4: http://www.dailymotion.com/video/xjcxg1_vietsub-junsu-part-symphony-team-1-4_creation

2/4: http://www.dailymotion.com/video/xjjoqs_vietsub-junsu-part-symphony-team-2-4_creation

3/4: http://www.dailymotion.com/video/xn8a2n_vietsub-junsu-part-symphony-team-3-4_music

4/4: http://www.dailymotion.com/video/xn8auv_vietsub-junsu-part-symphony-team-4-4_music

 

Download

MF

1. http://www.mediafire.com/?4ww7wkp472v75va
2. http://www.mediafire.com/?7d5vdjjvbro3ji5
3. http://www.mediafire.com/?ll0zrbsftqq49u0

MU: http://www.megaupload.com/?d=W4JXDSN0

pass: jyjtune

Vietsub by Symphony Team
Please ask us if you want to repost
Take full credit https://jyjtune.wordpress.com when you share our file elsewhere

 

[engsub] 3V – JUNSU Part

Download

MF

1. http://www.mediafire.com/?f615zamjh521nya
2. http://www.mediafire.com/?fm1hwbwga6y27q1
3. http://www.mediafire.com/?3jaofonsj7k5shz

Pass:  jyjtune

Encode by Symphony Team
Take full credit https://jyjtune.wordpress.com when you share our file elsewhere

[Vietsub + Engsub] 3hree Voices II – JaeJoong Part


NOTE: Do three voices II bị chặn rất nhiều nên chúng tớ không thể up online lên youtube được và file cũng phải đổi tên và đặt pass. Các bạn chịu khó down về, JYJ-tune sẽ cố gắng upload lên dailymotion.

[Vietsub ] 3hree Voices II – JaeJoong Part 

Download

MF

1. http://www.mediafire.com/?43889qbll36vtnm

2. 

3. http://www.mediafire.com/?g2t4cpdimvp51n5

4. http://www.mediafire.com/?9bwuq2mklckkg57

5. http://www.mediafire.com/?68f1lahb68j69vx

pass: jyjtune

Vietsub by Symphony Team

Please ask us if you want to repost
Take full credit https://jyjtune.wordpress.com when you share our file elsewhere

[Engsub] 3hree Voices II – JaeJoong Part 

Download

MF

1. http://www.mediafire.com/?dr8z279bz70hr6x
2. http://www.mediafire.com/?27b52w7u4w69wkp
3. http://www.mediafire.com/?l3439765h4x5akq

pass: jyjtune

Encode by Symphony Team

Take full credit https://jyjtune.wordpress.com when you share our file elsewhere

Xin lỗi tất cả các bạn, hiện tại toàn bộ link đã bị del vì bộ DVD này không được phép reup lên mạng internet, JYJ-tune sẽ cố gắng khắc phục sớm nhất

Thân~


[Vietsub] 110601 Jaejoong’s Directing Sohn for Yeonjae’s first gala show on MBC Morning News


[Vietsub] 110601 Jaejoong’s Directing Sohn for Yeonjae’s first gala show on MBC Morning News

Download

MF:

MU: http://www.megaupload.com/?d=JP2BIMZT

 

Online

Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=iL-XDSLqjQw

Dailymotion: http://www.dailymotion.com/video/xj1hjx_vietsub-110601-jaejoong-s-directing-sohn-for-yeonjae-s-first-gala-show-on-mbc-morning-news-symphony_creation

 

Vietsub by Symphony Team
Please ask us if you want to repost
Take full credit https://jyjtune.wordpress.com when you share our file elsewhere

[Vietsub] 110531 Entertainment Notebook Feature Jaejoong as Director for YeonJae’s gala show


[Vietsub] 110531 Entertainment Notebook Feature Jaejoong as Director  for YeonJae’s gala show

 

Download

MF:

MU: http://www.megaupload.com/?d=DWXSPGF2

Online

Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=FnX6cPuKr6A

Dailymotion: http://www.dailymotion.com/video/xj1hgj_vietsub-110531-entertainment-notebook-feature-jaejoong-as-director-for-yeonjae-s-gala-show-symphony_creation

Vietsub by Symphony Team
Please ask us if you want to repost
Take full credit https://jyjtune.wordpress.com when you share our file elsewhere